Contact us

Contact us

Contact us

Contact us

Contact us

PHU HUNG CUONG TRADING PRODUCTION CO., LTD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG CƯỜNG

Home / Contact us

Contact us

PHU HUNG CUONG TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

 

Address : 66/09 Xuan Thoi Dong 1, Xuan Thoi Dong Commune, Hoc Mon Dist., HCM city

Tel: 028.5428.3668 - 028.5438.2266 - Fax: 028.5428.3667

Website: www.phcplastic.vn - Email: blownfilms@phcplastic.vn