TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Ngày đăng: 25/10/2022 09:01 AM

3.1 Trách nhiệm

STT

NỘI DUNG

A

Chịu trách nhiệm toàn bộ quản lý & điều hành tại Phòng Kinh doanh

1

Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty về các chính sách quản lý, chiến lược, kế hoạch và phương án tổ chức hoạt động kinh doanh.

2

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng - Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường trong các lĩnh vực khác như: màng phủ nông nghiệp, màng nhà kính, màng trải công trình….

- Hoạch định và đề xuất các chiến lược, chính sách bán hàng, đưa ra các giải pháp kinh doanh hữu hiệu, nhằm duy trì sản lượng và phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh bán hàng cho Công ty, quảng bá thương hiệu của công ty đến khách hàng như: Lập kế hoạch tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại  … nhằm mở rộng thêm khách hàng cũng như thúc đẩy doanh số sản phẩm bán ra cao.

- Chịu trách nhiệm quảng bá , phát triển & khai thác các giá trị từ website của Công ty.

3

Cung cấp dự báo doanh số mỗi tháng và mỗi quý cũng như dự báo danh sách khách hàng tiềm năng cũng như thâm nhập thị trường tìm hiểu đối thủ cạnh tranh.

4

 Phối hợp với nhân viên  trong phòng chăm sóc và tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũng như phối hợp giải quyết các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.

5

Chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ các hoạt động bán hàng, thông tin khách hàng ký hợp đồng , quá trình thanh toán – công nợ, giám sát việc thực hiện các thủ tục giao hàng, nhận hàng trả về.

6

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc kinh doanh về hoạt động và hiệu quả hoạt động của Phòng kinh doanh..

- Phát triển và duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh với các mạng lưới khách hàng đối tác trong lĩnh vực hàng PE.

- Chịu trách nhiệm về kế hoạch, doanh thu của phòng, nhóm

- Chịu trách nhiệm việc xây dựng và tổ chức bộ máy nhân sự bao gồm tuyển dụng, Đào tạo đảm bảo đáp ứng nguồn nhân lực vận hành

7

Phối hợp với Phòng HCNS để xây dựng,  tuyển dụng, đào tạo, phát triển và hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh, hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc của nhân viên trong phòng & tạo môi trường làm việc tích cực  phát huy hết khả năng đem lại hiệu quả của Phòng Kinh doanh

8

Phê duyệt và kiểm soát các báo giá, hợp đồng theo qui định của công ty

9

Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin, đọc những bản tin thương mại, thu thập và báo cáo những thông tin thương mại

B

Xây dựng định hướng & kế hoạch công việc cho Phòng kinh doanh để đảm bảo hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công tytrình Giám đốc.

10

- Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng, tổ chức thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược , kênh bán hàng, phân chia đối tượng, khu vực….

- Xây dựng và phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

11

Xây dựng các chính sách, phương án thực hiện nhằm tăng doanh thu, so sánh và phân tích doanh thu hàng tháng và đưa ra hành động khắc phục (nếu có).

12

Lập kế hoạch phát triển sản phẩm ngành hàng màng PE, phương pháp kiểm soát kế hoạch kinh doanh bán hàng.

13

-Chịu trách nhiệm xây dựng, kế hoạch thực hiện doanh số tháng/quý/ chương trình trọng tâm cũng như phương pháp triển khai thực hiện trình Giám đốc.

-Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt.

14

- Lập và đưa ra phương án tổ chức triển khai  kế hoạch  kinh doanh.

- Xác định thị trường tiềm năng, đưa ra dự báo trước Ban Giám Đốc.

- Luôn cập nhật sản phẩm mới và tình hình của đối thủ.

15

Phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh với các mạng lưới khách hàng đối tác trong lĩnh vực màng PE.

16

Nghiên cứu tìm hiểu, đánh giá tình hình xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để phát triển sản phẩm, và có điều chỉnh kịp thời theo thực tế.

17

Phối hợp với các bộ phận trong công ty để đảm bảo đáp ứng tiến độ 100%  các đơn hàng cho khách, hạn chế xảy ra trường hợp hủy đơn hàng do không đáp ứng được tiến độ.

C

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về những công việc theo giấy uỷ quyền/ quyết định của Giám đốc  hoặc các công việc theo chỉ đạo

18

 Chịu trách nhiệm về một số công việc theo nội dung Giấy Ủy Quyền (nếu có) và các việc khác theo sự chỉ đạo/ quyết định của Giám Đốc công ty.

19

Chấp hành Nội quy/ Quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.

D

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc  Công ty về những công việc phát sinh khác trong quá trình quản lý và điều hành tại Công ty.

 

3.2. Quyền hạn:

 • Được quyền đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân viên, đề xuất tuyển dụng và đào tạo….trong Phòng quản lý.
 • Được quyền đề xuất cho thôi việc/ kỷ luật đối với những cá nhân làm việc không hiệu quả, có hành vi gây thiệt hại cho công ty.
 • Được quyền đề xuất các phương án cải tiến trong kinh doanh và sản xuất để mang lại hiệu quả cho công ty.
 • Có quyền ký ban hành các văn bản quy phạm nội bộ phòng để tổ chức, quản lý điều hành phòng Kinh doanh nhưng không được trái với các quy chế, quy định của công ty.
 •   Được trang cấp thiết bị/ dụng cụ phục vụ tốt cho công việc.
 •   Được quyền đề nghị  các  Phòng/ Bộ phận phối hợp giải quyết  các vấn đề có liên quan đến các công việc của Công ty.
 • Được quyền quyết định giá bán cho khách hàng theo định hướng và phạm vi cho phép của Giám Đốc.
 • Một số quyền hạn khác theo quy định của Công ty/ pháp luật hiện hành  và sự Ủy quyền của Giám đốc (nếu có).
 • Các đề xuất khác có liên quan giải quyết công việc cũng như các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

IV. Báo cáo

 • Báo cáo  trực tiếp cho Giám đốc định kỳ các công việc thuộc Phòng Kinh doanh theo quy định
 • Báo cáo các phát sinh khác của Phòng đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của Phòng kinh doanh cũng như của toàn Công ty
 • Các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Giám đốc

 

V. Kết quả công việc cần đạt được:

Hoàn thành công việc như đã nêu tại mục 3.1 và các chỉ đạo trực tiếp khác của Giám đốc có hiệu quả.

 

VII. Quan hệ công việc đối với các đơn vị (nếu có):

Bên trong công ty

Bên ngoài công ty

Ban Giám đốc/Trưởng phòng/ Các phòng /BP trong toàn Công ty

Thực hiện theo chỉ đạo hoặc ủy quyền nếu có

 

VIII. Yêu cầu về năng lực đối với người thực hiện:

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học trở lên ưu tiên  chuyên ngành QTKD, Luật kinh tế, Kinh tế, Marketing, KT đối ngoại, KDTM

Kiến thức và kỹ năng:

 • Có kiến thức về kinh doanh ngành nhựa – ưu tiên lĩnh vực màng PE.
 • Có khả năng làm việc thành công trong môi trường làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả.
 • Có kỹ năng phân tích, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
 • Có kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt, nhất là khả năng biết lắng nghe một cách hiệu quả,
 • Có khả năng tạo dựng & duy trì các mối quan hệ tốt.
 • Khả năng soạn thảo văn bản tốt.
 • Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.).

Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 03 năm trở lên ở vị trí quản lý hoặc cấp tương đương.

Phẩm chất cá nhân:

 • Có khả năng lãnh đạo, tạo lòng tin và bảo mật.
 • Có khả năng nhìn nhận, đánh giá, phân tích.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành tốt nội quy, quy định công ty.
 • Lịch sự hòa nhã với mọi thành viên trong công ty.
Zalo
Hotline